Jdi na obsah Jdi na menu

Vyučování Dana Drápala

Audionahrávky vyučování Dana Drápala ve formátu MP3.

 

01 Víra 1 - Mýty kolem víry

02 Víra 2 - Co je víra

03 Víra 3 - Malověrnost

04 Víra 4 - Jak se víra rodí

05 Víra 5 - Jak víra roste

06 Víra 6 - Víra a poslušnost

07 Víra 7 - Víra a milost

08 Víra 8 - Rozum a víra

10 Tři základní potřeby 1. Potřeba vědět že nás někdo má rád

11 Tři základní potřeby 2. Potřeba vědět, že náš život má smysl

12 Tři základní potřeby 3. Potřeba někam patřit

13 Život pod Boží milostí - Spása

14 Život pod Boží milostí - Hřích

15 Život pod Boží milostí - Boží Slovo

16 Život pod Boží milostí - Zákon a milost

17 Život pod Boží milostí - Duchovní zralost

18 Svoboda v Kristu - Co Adam ztratil

19 Svoboda v Kristu - O kříži

20 Svoboda v Kristu - O odpuštění

21 Svoboda v Kristu - Od hněvu k pokoře

22 Svoboda v Kristu - Od pocitu méněcennosti

23 Svoboda v Kristu - Požehnaní a kletby

24 Svoboda v Kristu - Satanova taktika

25 Modlitba Páně 1. Posvěť se jméno Tvé

26 Modlitba Páně 2. Přijď Tvé království

27 Modlitba Páně 3. Chléb náš vezdejší

28 Modlitba Páně 4. Odpusť nám naše viny

29 Modlitba Páně 5. Neuvoď nás v pokušení

30 Modlitba Páně 6. Vysvoboď nás od toho Zlého

31 Duchovní zralost - Co není duchovní zralost

32 Duchovní zralost - Horlivost

33 Duchovní zralost - Ovládaní jazyka

34 Duchovní zralost - Perspektiva

35 Duchovní zralost - Poznání

36 Duchovní zralost - Umění

37 Duchovní boj - Boj o tvé myšlenky

38 Duchovní boj - Ježíš mocnosti a démoni

39 Duchovní boj - Lži o Bohu

40 Duchovní boj - Vymítání démonů I

41 Duchovní boj - Vymítání démonů II

42 Boží zbroj 1 Úvod

43 Boží zbroj 2 Pás pravdy

44 Boží zbroj 3 Pancíř spravedlnosti

45 Boží zbroj 4 Evangelium pokoje

46 Boží zbroj 5 Štít víry

47 Boží zbroj 6 Přilba spasení

48 Boží zbroj 7 Meč Ducha

49 Hodnota člověka

50 Podmínky požehnání

51 Zdroje pokušení

52 Život s Pánem Ježíšem

54 Jaký je náš rodokmen

55 Vysvobození z prokletí

56 Chození s Bohem

57 Boží Syn

58 Božství Ježíše Krista

59 Bratrská láska

60 Členství ve sboru

61 Deprese

62 Domácí skupinky

63 Jak vydávat svědectví

64 O dávání

65 O Modlitbě a modlitební stráži

66 O odpuštění

67 O pokání

68 O práci

69 O výchově dětí

70 O znovuzrození

71 Osobní ručení

72 Rodina

73 Rodinné problémy ve světle praotců

74 Rozum a víra

75 Tvůj vztah k písmu

76 Učednictví

77 Uzdravování

78 Večeře Páně

79 Vysvobození ze špatných návyků

80 Znovuzrození